BIP.gov.pl

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018. poz. 734)
  2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995)
  3. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  2018 poz. 1508)
  4. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511)
  5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510)
  6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 poz. 1878)
  7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz.2096)
  8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077)
  9. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351)
  10. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)

oraz inne przepisy regulujące zasady organizacji i funkcjonowania domów pomocy społecznej, oraz przepisy prawa budżetowego dotyczące gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 07.03.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 07.03.2019
Dokument oglądany razy: 2371
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej