BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.10.2022, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Kontrola zarządcza

Zarządzenia

 

Zarządzenie KZ  Nr 1  z dnia 11.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2022 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie.     

Zarządzenie KZ  Nr 3  z dnia 18.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej   

Zarządzenie KZ  Nr 2  z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie KZ  Nr 1  z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2021 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie.

Zarządzenie KZ  Nr 9  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie KZ  Nr 8  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska  urzędnicze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. 

Zarządzenie KZ  Nr 7  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. 

Zarządzenie KZ  Nr 6  z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie KZ  Nr 5 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie KZ  Nr 4 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Domu Pomocy w Ostrowinie Wewnętrznej  Polityki Antymobbingowej.

Zarządzenie KZ  Nr 3 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2020 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

Zarządzenie KZ  Nr 2 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia  Polityki Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Pomocy w Ostrowinie.

Z arządzenie KZ  Nr 1 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Powiatowym  Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

___________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr KZ 8/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018.

Zarządzenie Nr KZ 7/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wprowadzenia planu i harmonogramu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018.

Zarządzenie Nr KZ 6/2018 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie ustalenia rejestru ryzyk dla PDPS w Ostrowinie na rok 2018, stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływu na działalność placówki, poziomu istotności, skutków oraz reakcji na ryzyko.

Zarządzenie Nr KZ 5/2018 z dnia 15.01.2018 r., w sprawie wprowadzenia planu działalności w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018.

Zarządzenie Nr KZ 4/2018 z dnia 12.01.2018 r., w sprawie ustalenia celów wrażliwych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018.

Zarządzenie Nr KZ 3/2018 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie ustalenia celów operacyjnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2018.

Zarządzenie Nr KZ 2/2018 z dnia 11.01.2018 r., w sprawie wyznaczenia celów (funkcji stałych) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 1/2018 z dnia 8.01.2018 r., w sprawie powołania Zespołu d/s kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

 


Zarządzenie Nr KZ 8/2017 z dnia 18.01.2017 r., w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017.

Zarządzenie Nr KZ 7/2017 z dnia 18.01.2017 r., w sprawie wprowadzenia planu i harmonogramu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017.

Zarządzenie Nr KZ 6/2017 z dnia 16.01.2017 r., w sprawie ustalenia rejestru ryzyk dla PDPS w Ostrowinie na rok 2017, stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływu na działalność placówki, poziomu istotności, skutków oraz reakcji na ryzyko.

Zarządzenie Nr KZ 5/2017 z dnia 13.01.2017 r., w sprawie wprowadzenia planu działalności w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017.

Zarządzenie Nr KZ 4/2017 z dnia 13.01.2017 r., w sprawie ustalenia celów wrażliwych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017.

Zarządzenie Nr KZ 3/2017 z dnia 11.01.2017 r., w sprawie ustalenia celów operacyjnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2017.

Zarządzenie Nr KZ 2/2017 z dnia 11.01.2017 r., w sprawie wyznaczenia celów (funkcji stałych) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 1/2017 z dnia 9.01.2017 r., w sprawie powołania Zespołu d/s kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2017.

 


Zarządzenie Nr KZ 8/2016 z dnia 18.01.2016 r., w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2016.

Zarządzenie Nr KZ 7/2016 z dnia 18.01.2016 r., w sprawie wprowadzenia planu i harmonogramu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2016.

Zarządzenie Nr KZ 6/2016 z dnia 15.01.2016 r., w sprawie ustalenia rejestru ryzyk dla PDPS w Ostrowinie na rok 2016, stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływu na działalność placówki, poziomu istotności, skutków oraz reakcji na ryzyko.

Zarządzenie Nr KZ 5/2016 z dnia 13.01.2016 r., w sprawie wprowadzenia planu działalności w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2016.

Zarządzenie Nr KZ 4/2016 z dnia 11.02.2016 r., w sprawie ustalenia celów wrażliwych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2016.

Zarządzenie Nr KZ 3/2016 z dnia 11.01.2016 r., w sprawie ustalenia celów operacyjnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2016.

Zarządzenie Nr KZ 2/2016 z dnia 11.0.2016 r., w sprawie wyznaczenia celów (funkcji stałych) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2016, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 1/2016 z dnia 7.01.2016 r., w sprawie powołania Zespołu d/s kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

 


Zarządzenie Nr KZ 7/2015 z dnia 29.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia planu i harmonogramu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2015.

Zarządzenie Nr KZ 6/2015 z dnia 26.01.2014 r., w sprawie ustalenia rejestru ryzyk dla PDPS w Ostrowinie na rok 2015, stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, wpływu na działalność placówki, poziomu istotności, skutków oraz reakcji na ryzyko.

Zarządzenie Nr KZ 5/2015 z dnia 22.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia planu działalności w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2015.

Zarządzenie Nr KZ 4/2015 z dnia 21.01.2015 r., w sprawie określenia celów wrażliwych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2015.

Zarządzenie Nr KZ 3/2015 z dnia 19.01.2015 r., w sprawie ustalenia celów operacyjnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr KZ 2/2015 z dnia 10.01.2015 r., w sprawie wyznaczenia celów (funkcji stałych) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2015, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 1/2014 z dnia 3.01.2015 r., w sprawie powołania Zespołu d/s kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na 2015 r.

 


Zarządzenie Nr KZ 8/2014 z dnia 28.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. zachowania ciągłości działalności na 2014r.

Zarządzenie Nr KZ 7/2014 z dnia 20.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia planu i harmonogramu kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2014.

Zarządzenie Nr KZ 6/2014 z dnia 16.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 5/2014 z dnia 15.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia planu działalności w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2014.

Zarządzenie Nr KZ 4/2014 z dnia 10.01.2014 r., w sprawie określenia celów wrażliwych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2014.

Zarządzenie Nr KZ 3/2014 z dnia 10.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia celów operacyjnych Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2014.

Zarządzenie Nr KZ 2/2014 z dnia 3.01.2014 r., w sprawie wyznaczenia celów (funkcji stałych) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2014, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 1/2014 z dnia 3.01.2014 r., w sprawie powołania Zespołu d/s kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

 


Zarządzenie Nr KZ 23/2013 z dnia 18.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ochrony zasobów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 22/2013 z dnia 18.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji osiągania efektywności i skuteczności przepływu informacji w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr KZ 21/2013 z dnia 15.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 20/2013 z dnia 01.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracownicze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 19/2013 z dnia 01.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 18/2013 z dnia 01.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia procedur medycznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 17/2013 z dnia 01.03.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania z przedmiotami wartościowymi mieszkańców.

Zarządzenie Nr KZ 16/2013 z dnia 15.02.2013 r., w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 15/2013 z dnia 12.02.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 14/2013 z dnia 07.02.2013 r., w sprawie przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony wartości intelektualnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 13/2013 z dnia 06.02.2013 r., w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2013.

Zarządzenie Nr KZ 12/2013 z dnia 05.02.2013 r., w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 11/2013 z dnia 30.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia zasad planowania szkoleń w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 10/2013 z dnia 30.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr KZ 9/2013 z dnia 30.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 8/2013 z dnia 25.01.2013 r., w sprawie przeprowadzenia dla Zespołu ds. kontroli zarządczej szkolenia z zakresu Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 7/2013 z dnia 25.01.2013 r., w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, określania mierników ich realizacji, oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

Zarządzenie Nr KZ 6/2013 z dnia 24.01.2013 r., w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 5/2013 z dnia 17.01.2013 r., w sprawie przeprowadzenia dla Zespołu ds. kontroli zarządczej szkolenia w zakresie celów PDPS i określenia przez Zespół celów i zadań, monitorowania i oceny ich realizacji, w procesie kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 4/2013 z dnia 16.01.2013 r., w sprawie przeprowadzenia dla Zespołu kontroli zarządczej szkolenia z zakresu standardów kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 3/2013 z dnia 2.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 2/2013 z dnia 2.01.2013 r., w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr KZ 1/2013 z dnia 2.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie systemu kontroli zarządczej.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Pietrzykowska
Publikacja dnia: 13.10.2022
Podpisał: Joanna Orzełek
Dokument z dnia: 13.10.2022
Dokument oglądany razy: 5439
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej