BIP.gov.pl

Status prawny

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Oleśnickiego, nieposiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Oleśnickiego.

Działalność PDPS regulują dokumenty:

  1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 86/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 czerwca 2017 r.
  2. Statut Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie nadany Uchwałą nr XI/87/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.
  3. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013/22/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie wydania zezwolenia na czas nieokreślony, na prowadzenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i wpisanie PDPS w Ostrowinie do dolnośląskiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 18/2002.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 07.03.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 07.03.2019
Dokument oglądany razy: 4349
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej