BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 14.03.2023, zmieniona z powodu:
Aktualizacja

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie Nr 5 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.    

Zarządzenie Nr 4 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.    

Zarządzenie Nr 3 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wywołania kandydata na stanowisko Księgowy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.    

Zarządzenie Nr  2 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2023.    

Zarządzenie Nr  1 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2023 i aneksu 2/2023 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.    


Zarządzenie Nr 23   z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zasad oszczędnego gospodarowania zasobami w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 22  z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia: stawki czynszu z tytułu najmu mieszkań dla osób fizycznych, odpłatność za pozastatutowe korzystanie z obiektów pozostających w Zarządzie PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki i wyroby spożywcze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2023    

Zarządzenie Nr 20 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2023    

Zarządzenie Nr  19 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej

Zarządzenie Nr  18 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, olej opałowy, materiały, artykuły spożywcze) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej

Zarządzenie Nr  17 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, gaz propan butan, materiały) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej

Zarządzenie Nr  16 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.    

Zarządzenie Nr  15 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2023 roku. 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uprawnień, zadań oraz wyboru Rady Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielna. 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielnej. 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 05.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.      

Zarządzenie Nr 9 z dnia 04.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.      

Zarządzenie Nr 8 z dnia 03.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wywołania kandydata na stanowisko Księgowy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr  7 z dnia 04.07.2022 r. w sprawie norm przydziałów napojów dla pracowników dla wszystkich stanowisk pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr  6 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.      

Zarządzenie Nr  5 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.      

Zarządzenie Nr  4 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzeń wprowadzających ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr  3 z dnia 28.01.2022 r. w celu zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, mieszkańców i osób przebywających na terenie Domy Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej

Zarządzenie Nr  2 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, 

Zarządzenie Nr  1 z dnia 21.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

...........................................................................................................

Zarządzenie Nr 37  z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia: stawki czynszu z tytułu najmu mieszkań dla osób fizycznych, odpłatność za pozastatutowe korzystanie z obiektów pozostających w Zarządzie PDPS w Ostrowinie.     

Zarządzenie Nr 36 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.     

Zarządzenie Nr 35 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur regulujących działalność organizacyjną Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki i wyroby spożywcze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2022    

Zarządzenie Nr 33 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDPS na 2022 r.    

Zarządzenie Nr 32 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2022    

Zarządzenie Nr  31 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie ustanowienia systemu HACCP    

Zarządzenie Nr  30 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowych obowiązków pracowników w kuchni i funkcjonowania zespołu ds. HACCP    

Zarządzenie Nr  29 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu ds. HACCP    

Zarządzenie Nr  28 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej     

Zarządzenie Nr  27 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, olej opałowy, materiały, artykuły spożywcze) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej     

Zarządzenie Nr  26 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, gaz propan butan, materiały) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej         

Zarządzenie Nr  25 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr  24 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2022 roku.

Zarządzenie Nr  23 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej

Zarządzenie Nr  22 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji    

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury urlopowania mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w czasie występowania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w czasie występowania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski

Zarządzenie Nr 19 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wywołania kandydata na stanowisko Starszy Inspektor ds. bhp i p.poż. w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 18 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie zapoznania się i stosowanie przez pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z rekomendacjami PR i PS, MZ i GIS w związku ze szczepieniem mieszkańców i pracowników przeciwko COVID-19

Zarządzenie Nr 17 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.
Zarządzenie Nr 16 z dnia 25.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
Zarządzenie Nr 15 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji
Zarządzenie Nr 14 z dnia 06.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Zarządzenie Nr  13 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr  12 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji     

Zarządzenie Nr 11  z dnia 19.04.2021 r. w sprawie wewnętrznych awansów zawodowych   

Zarządzenie Nr 10  z dnia 30.03.2021 r. w sprawie regulaminu pracy zdalnej

Zarządzenie Nr 9  z dnia 30.03.2021 r. w sprawie polecenia pracy zdalnej dla pracowników     

Zarządzenie Nr 8  z dnia 12.03.2021 r. w sprawie maseczek ochronnych

Zarządzenie Nr  7 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu ds. Systemu HACCP w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr  6 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr  5 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Zarządzenie Nr  4 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Zarządzenie Nr  3 z dnia 16.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Zarządzenie Nr  2 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr  1 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2021 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie

...........................................................................................................

Zarządzenie Nr 40 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2021

Zarządzenie Nr 39 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki i wyroby spożywcze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2021

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia : stawki  czynszu z tytułu mieszkań dla osób fizycznych odpłatności za pozastatutowe korzystanie z obiektów pozostających w Zarządzie PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 37 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 36 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2021 roku

Zarządzenie Nr 35 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (artykuły spożywcze ) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, olej opałowy, materiały) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej

Zarządzenie Nr 32 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, gaz propan butan, materiały) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie zapoznania się przez personel PDPS w Ostrowinie z procedurą postępowania i informowania w przypadku stwierdzenia zakażeniakoronowairusem lub inną chorobą zakaźną oraz w zakresie profilaktyki na terenie PDPS w Ostrowinie i filii  w Jemielnej 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 750 000 euro

Zarządzenie Nr 28 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie procedury przekazania Mieszkańcom Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie przez czas trwania pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 paczek oraz przesyłek pocztowych i kurierskich

Zarządzenie Nr 27 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 26 z dnia 01.10.2020 r. w sprawie ograniczenia aktywności zawodowej personelu PDPS Ostrowina na czas trwania epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 25 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 04.09.2020 r. Dyrektora Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Remont pokrycia dachowego budynków PDPS w filii w Jemielnej'' - znak sprawy ZP/01/2020

Zarządzenie Nr 23 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 22 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filią w Jemielnej 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wstrzymania odwiedzin Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej na czas trwania pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zapoznania się i stosowania przez personel PDPS w Ostrowinie z zasadami dotyczącymi odwiedzin Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej na czas trwania pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 19 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie zapoznania się i stosowania przez personel PDPS w Ostrowinie z zasadami dotyczącymi odwiedzin Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej na czas trwania pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zatrudnienia nowych pracowników w PDPS w Ostrowinie w czasie obowiązywania pandemii związanej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2

Zarządzenie Nr 17 z dnia 28.05.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 16 z dnia 18.05.2020 r.w sprawie zapoznania się i stosowania przez personel PDPS w Ostrowinie z zasadami przyjęć nowych mieszkańców do PDPS w Ostrowinie oraz postępowania po powrocie mieszkańca do PDPS w Ostrowinie z urlopowania na czas obowiązywania pandemii związanej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV - 2

Zarządzenie Nr 15 z dnia 08.05.2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 14 z dnia 24.04.2020 r.w sprawie zapoznania się i stosowania przez personel PDPS w Ostrowinie z zasadami zapobiegania i rozprzestrzeniania się Covid- 19

Zarządzenie Nr 13 z dnia 21.04.2020 r.w sprawie ograniczenia aktywności zawodowej personelu PDPS Ostrowina na czas trwania epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26.03.2020 r.w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu oleśnickiego.

Zarządzenie Nr 11 z dnia 26.03.2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 12.03.2020 r.w sprawie zapoznania się i stosowania przez personel PDPS w Ostrowinie z zasadami dotyczącymi zakazu w sprawie wyjść, wyjazdów i odwiedzin  Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 09 z dnia 12.03.2020 r.w sprawie zapoznania się i stosowania przez pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie 

Zarządzenie Nr 08 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w okresie zagrożenia koronawirusem.

Zarządzenie Nr 07 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu oleśnickiego.

Zarządzenie Nr 06 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie Nr 05 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 04 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 03 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 02 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminy Organizacyjnego w w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 01 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na 2020 r.

...........................................................................................................

Zarządzenie Nr 61  z dnia 31.12.2019 r.  w sprawie wprowadzenia procedur opiekuńczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielna. 

Zarządzenie Nr 60  z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDPS na 2020 r.

Zarządzenie Nr 59  z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości wyższej niż 30 000 euro i niższej niż 750 000 euro

Zarządzenie Nr 58 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za posiłki i wyroby spożywcze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2020.

Zarządzenie Nr 57 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2020.

Zarządzenie Nr 56 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Z arządzenie Nr 55 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie aneksu nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora ne 8/2017  z dnia 06.03.2017 r.

Z arządzenie Nr 54 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia: stawki czynszu z tytułu najmu mieszkań dla osób fizycznych odpłatności za pozastatutowe korzystanie z obiektów pozostających w Zarządzie PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 53 z dnia 30.12.2019 r.  w sprawie ustalenia: stawek opłat przy bezpłatnym użyczeniu pomieszczeń pozostających w Zarządzie PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 52 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych (paliwa, olej opałowy, produkty spożywcze, gaz propan butan, materiały) Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 51 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych  PDPS w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 50 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w PDPS Ostrowina z filią w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 49 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 48 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 47 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Powiatowego Domu Pomocy Społecznej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora PDPS nr 8/2017 z dnia 06.03.2017 r. 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 05.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 45 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Ochrona terenów, obiektów urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, w całodobowym systemie zmianowym w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace związane z dozorowaniem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 44 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przekazaniu pomieszczenia i wyposażenia nowo zatrudnionemu pracownikowi w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 42 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 41 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenia Nr 40 z dnia 21.10.2019 r., w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenia Nr 39 z dnia 17.10.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenia Nr 38 z dnia 17.10.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenia Nr 37 z dnia 17.10.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata ma stanowisko Instruktor d/s Kulturalno - Oświatowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenia Nr 36 z dnia 15.10.2019 r., w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr 35 z dnia 14.10.2019 r., w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów wykonawczych w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 14.10.2019 r., w sprawie Polityki Bezpieczeństwa - raport szacowania ryzyka.

Zarządzenie Nr 33 z dnia 14.10.2019 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzenia Nr 32 z dnia 24.09.2019 r., w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Powiatowym Domu Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 31 z dnia 11.09.2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielna.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 06.09.2019 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 29 z dnia 04.09.2019 r., w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 27.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Księgowy w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Administrator w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 26 z dnia 14.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor d/s Kulturalno - Oświatowych w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 25 z dnia 14.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 24 z dnia 14.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 14.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Konserwator w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 12.08.2019 r.,  w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych.

Zarządzenie Nr 21 z dnia 09.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Księgowy w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 20 z dnia 09.08.2019 r.,  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Administrator w  Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 18.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania z natury wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach socjalno- gościnnych o numerze 017F.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 16.07.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor Terapii Zajęciowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 16.07.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Instruktor d/s Kulturalno - Oświatowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 16 z dnia 11.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania artykułów znajdujących się w sekretariacie i pomieszczeniach przyległych (kuchnia + łazienka).

Zarządzenie Nr 15 z dnia 10.07.2019 r., w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci.

Zarządzenie Nr 14 z dnia 09.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania artykułów znajdujących się w magazynie nr 017D na parterze w Pałacu i w magazynie bez nr na strychu Pałacu.

Zarządzenie Nr 13 z dnia 05.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania artykułów znajdujących się w magazynie nr 017C.

Zarządzenie Nr 12 z dnia 02.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania całego wyposażenia znajdującego się w gabinecie dyrektora.

Zarządzenie Nr 11 z dnia 01.07.2019 r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisania mienia ruchomego będącego na stanie byłego dyrektora PDPS a znajdującego się w gabinecie dyrektora.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 27.03.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw gospodarczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 9 z dnia 06.03.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw gospodarczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 08 z dnia 15.02.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 07 z dnia 25.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 06 z dnia 07.01.2019 r., w sprawie wprowadzenia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.

Zarządzenie Nr 05 z dnia 07.01.2019 r., w sprawie procedury stosowania przymusu bezpośredniego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 04 z dnia 07.01.2019 r., w sprawie procedury wyjścia mieszkańców poza teren placówki w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie wprowadzonej aneksem do Regulaminu Porządkowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. 

Zarządzenie Nr 03 z dnia 04.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 02 z dnia 02.01.2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieorganicznego - Świadczenie usług pralniczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 01 z dnia 02.01.2019 r., w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na 2019 rok.


Zarządzenie Nr 44 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie Wprowadzenia Regulaminu określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zarządzenie Nr 43 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDPS na 2019 r.

Zarządzenie Nr 42 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie Planu Finansowego PDPS w Ostrowinie na 2019 r.

Zarządzenie Nr 41 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Spoełcznej w Ostrowinie, na rok 2019.

Zarządzenie Nr 40 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 39 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie wprowadzenia procedury: Bezpieczny pobyt mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 38 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 37 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 36 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie: 

1. Powołania Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

2. Określenia zadań Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego.

3. Procedury ustalania terminów i składu posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny Indywidualnych Planów Wsparcia.

Zarządzenie Nr 35 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie procedury odwiedzin mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie zawiadamiania o wypadku przy pracy przez pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 33 z dnia 28.12.2018 r., w sprawie ustalenia w 2019 roku terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 32 z dnia 27.12.2018 r., w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 31 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

1. Paliwo,  2. Olej Opałowy,  3. Produkty Spożywcze,  4.Gaz Propan-Butan,  5. Materiały,

Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 27 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego -Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 26 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego -Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan- butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia w Jemielnej 15.

Zarządzenie Nr 25 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego -Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 24 z dnia 16.11.2018 r., w sprawie pełnienia obowiązków i uprawnień Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 09.11.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 15.10.2018 r., w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 21 z dnia 12.10.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 20 z dnia 01.10.2018 r., w sprawie wyznaczania osób upoważnionych do potwierdzania zgodności kopii z oryginałem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 01.10.2018 r., w sprawie odpłatności za posiłki pracowników PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 01.10.2018 r., w sprawie wprowadzenia rejestru pieczątek w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 01.10.2018 r., w sprawie pełnienia obowiązków i uprawnień Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 16 z dnia 26.09.2018 r., w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 15 z dnia 05.09.2018 r., w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 14 z dnia 27.08.2018 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 13 z dnia 21.08.2018 r., w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 12 z dnia 13.08.2018 r., w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Pracy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 11 z dnia 01.08.2018 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 31.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 9 z dnia 13.07.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 8 z dnia 01.06.2018 r., w sprawie powołania Zakładowego Zespołu d/s Systemu HACCP w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 10.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 10.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Administrator w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 5 z dnia 10.04.2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 02.02.2018 r., w sprawie Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 16.01.2018 r., w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na 2018 rok.


Zarządzenie Nr 36 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 35 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie określenia norm zużycia paliwa ( oleju napędowego i etyliny) przez samochody służbowe i ciągnik.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu mieszkań dla osób innych niż pracownicy PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 33 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości na 2018 r.

Zarządzenie Nr 32 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 31 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie planu finansowego PDPS w Ostrowinie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 29 z dnia 29.12.2017 r., w sprawie ustalenia średnio - dziennej stawki żywieniowej Mieszkańców w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 28.12.2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 27 z dnia 28.12.2017 r., w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 26 z dnia 28.12.2017 r., w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 25 z dnia 14.12.2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 24 z dnia 30.11.2017 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 30.11.2017 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego- Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielna.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 10.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 21 z dnia 10.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze z-ca Kierownika Działu Terapeutycznego -Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 20 z dnia 26.10.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracyjno – kadrowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 19 z dnia 25.09.2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego – odnowienie i remont budynku głównego mieszkalnego w PDPS Ostrowina

Zarządzenie N r 18 z dnia 30.08.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownik socjalny w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 17 z dnia 01.09.2017r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 16 z dnia 21.08.2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego – odnowienie i remont budynku Domino w PDPS Ostrowina

Zarządzenie Nr 15 z dnia 16.08.2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego – odnowienie i remont budynku głównego mieszkalnego w PDPS Ostrowina

Zarządzenie Nr 14 z dnia 06.07.2017r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego – odnowienie i remont głównego budynku mieszkalnego w PDPS Ostrowina

Zarządzenie Nr 13 z dnia 27.04.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. technicznych w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.04.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Administrator w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 11 z dnia 07.04.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarczych w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 10 z dnia 07.04.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Administrator w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 9 z dnia 23.03.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Administrator w PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2017r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w PDPS Ostrowina

Zarządzenie Nr 7 z dnia 06.03.2017r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 6 z dnia 06.03.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Administratorw PDPS w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 5 z dnia 24.01.2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Księgowy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 19.01.2017r., w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 03.02.2017r., w sprawie zatwierdzenia budżetu ZFŚS w PDPS w Ostrowinie na rok 2017.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 02.01.2017r., w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej mieszkańców PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2017r., w sprawie - Plan finansowy PDPS w Ostrowinie na 2017r.


Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 28.12.2016 r., w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 28.12.2016 r., w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2017 r.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 15.12.2016 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 15.12.2016 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

 1. Paliwo - do środków transportu i agregatów
 2. Olej opałowy
 3. Produkty spożywcze
 4. Gaz propan – butan
 5. Materiały

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 01.12.2016 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 01.12.2016 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego trybie przetargu nieograniczonego - Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii Jemielna.

Zarządzenie Nr 12 z dnia 07.10.2016 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego – Ochrona terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, w całodobowym systemie zmianowym, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitorowanie systemów alarmowych oraz doraźne prace związane z dozorowaniem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 11 z dnia 6.09.2016 r., w sprawie zasad korzystania z pokoju gościnnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie oraz jego udostępniania osobom z zewnątrz.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 5.09.2016 r., w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji, oraz warunków ewakuacji mieszkańców i pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, z głównego budynku mieszkalnego, na wypadek pożaru.

Zarządzenie Nr 9 z dnia 15.06.2016 r., w sprawie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 8 z dnia 03.06.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont łazienek przypokojowych i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku głównym mieszkalnym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 03.06.2016 r., w sprawie głoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 09.03.2016 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie -Modernizacja dźwigu - windy osobowej w głównym budynku mieszkalnym PDPS w Ostrowinie 21, 56-400 Oleśnica.

Zarządzenie Nr 5 z dnia 26.02.2016 r., w sprawie wprowadzenie wysokości odpłatności za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 11.01.2016 r., w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PDPS w Ostrowinie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 07.01.2016 r., w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na 2016 r., w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 04.01.2016 r., w sprawie ustalenia średnio-dziennej stawki żywieniowej mieszkańców PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 04.01.2016 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na 2016 rok.

 


Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 30.12.2015 r., w sprawie wprowadzenia aneksu do załącznika nr 4 Regulaminu Wynagradzania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 23.12.2015 r., w sprawie powołania Zakładowego Zespołu d/s Systemu HACCP w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 23.12.2015 r., w sprawie wprowadzenia zakazu palenia w pomieszczeniach na terenie PDPS.

Zarządzenie Nr 20/2015 - z dnia 23.12.2015 r., - w sprawie czasu pracy i dni ustawowo wolnych od pracy w 2016r.

Zarządzenie Nr 19/2015 - z dnia 23.12.2015 r., - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

 1. Paliwo - do środków transportu i agregatów
 2. Olej opałowy
 3. Produkty spożywcze
 4. Gaz propan-butan
 5. Materiały

Zarządzenie Nr 18 /2015 - z dnia 23.12.2015 r., - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w filii w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 17/2015 - z dnia 11.12.2015 r., - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 16/2015 - z dnia 07.12.2015 r., - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 15/2015 - z dnia 20.11.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie 21, 56-400 Oleśnica.

Zarządzenie Nr 14/2015 - z dnia 20.11.2015 r., ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 05.11.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - sukcesywna dostawa gazu płynnego propan - butan (mix) do celów grzewczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie filia Jemielna 15, 56-420 Bierutów.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 04.11.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - zaprojektowanie i wykonanie robót celem dostosowania do wymogów p/pożarowych budynku głównego mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie 21, 56-400 Oleśnica.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 21.10.2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Odnowienie części pomieszczeń PDPS w Ostrowinie 21, 56-400 Oleśnica.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 21.09.2015 r., w sprawie Wprowadzenie procedury szkoleń bhp w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 21.09.2015 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 18.08.2015 r., dot. sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 15.03.2015 r., w sprawie szkolenia okresowego pracowników z zakresu ochrony p.poż i ewakuacji na wypadek pożaru.

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 05.01.2015 r., w sprawie zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 02.01.2015 r., w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych w PDPS w Ostrowinie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 02.01.2015 r., w sprawie:

 1. Powołania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie
 2. Ustalania terminów posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny Indywidualnych Planów Wsparcia.

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 02.01.2015 r., w sprawie ustalenia średnio- dziennej stawki żywieniowej dla Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 02.01.2015 r., w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na 2015 r.


Zarządzenie Nr 50 z dnia 30.12.2014 r., w sprawie gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 49 z dnia 30.12.2014 r., w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDPS na 2015 r.

Zarządzenie Nr 48/2014 - z dnia 30.12.2014 r., w sprawie wprowadzenia Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 47/2014 - z dnia 30.12.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 30.12.2014 r., w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 30.12.2014 r., w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2015, wynikających z rozkładu czasu pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 15.12.2014 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie:

 1. PALIWO – do środków transportu i agregatów
 2. OLEJ OPAŁOWY
 3. PRODUKTY SPOŻYWCZE
 4. GAZ PROPAN - BUTAN
 5. MATERIAŁY.

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 15.12.2014 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze , oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko terapeuta, w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 10.12.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy PZP na dostawę oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych w ACC do PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 01.10.2014 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i w fili w Jemielnej.

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 12.09.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Odnowienie części pomieszczeń w Filii PDPS w Jemielnej 15, 56-420 Bierutów.

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 18.08.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Odnowienie części pomieszczeń w Filii PDPS w Jemielnej 15, 56-420 Bierutów.

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 16.06.2014 r., w sprawie wprowadzenia procedury BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 12.05.2014 r., w sprawie wprowadzenia norm przydziału napojów chłodzących dla upoważnionych stanowisk pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 12.05.2014 r., w sprawie powołania Zespołu zadaniowego d/s oceny i wyboru oprogramowania komputerowego wspierającego obsługę zadań i zarządzanie Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 09.05.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę drobiu, podrobów i wyrobów drobiowych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - tryb przetarg nieograniczony art. 39.

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 18.04.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 09.05.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 17.04.2014 r., w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym PDPS na 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 04.04.2014 r., w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku, dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 04.04.2014 r., w sprawie organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 25.03.2014 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze,, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownicze pomocy administracyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 25.03.2014 r., w sprawie wprowadzenia procedury badań powypadkowych w w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 25.03.2014 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, oraz przekazywania informacji o stanie zdrowia mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 24.03.2014 r., w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 24.03.2014 r., w sprawie powołania stałej Komisji d/s likwidacji składników majątku ruchomego, nienadających się do dalszego użytkowania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 24.03.2014 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 14.03.2014 r., w sprawie wprowadzenia rejestru pieczątek w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 14.03.2014 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 18.02.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych w ACC do PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 18.02.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę drobiu, podrobów i wyrobów drobiowych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 18.02.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawa pieczywa dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 18.02.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę różnych artykułów spożywczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 18.02.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę jaj do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 12.02.2014 r., w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i urządzeń technicznych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej W Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 03.02.2014 r., w ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 24.01.2014 r., w sprawie zmian w planie finansowym PDPS na 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 18.01.2014 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę art. 69-73 na świadczenie usług medycznych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 13.01.2014 r., w sprawie wyposażenia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w apteczki I pomocy.

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 03.01.2014 r., w zatwierdzenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, na rok 2014.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 03.01.2014 r., w powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie powołania Komisji d/s HACCP w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie zatwierdzenia planu dochodu i planu wydatków na 2014 r. dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie ustalenia średnio- dziennej stawki żywieniowej dla mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 03.01.2014 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze , oraz powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko pomoc administracyjna w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r., w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w roku 2014.


Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 30.12.2013 r., w sprawie czasu pracy w 2014 r.

Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 30.12.2013 r., w sprawie ustalenia średnio- dziennej stawki żywieniowej na 2014 rok dla Mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 30.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych dachu budynku pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 30.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych przeprowadzonych w budynku pałacu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - inwentaryzacyjne arkusze spisowe.

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - gaz propan butan.

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą wydruku komputerowego, środków pieniężnych mieszkańców, pozostających w depozycie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej i spisu z natury środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, oddanych przez mieszkańców do depozytu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - leki recepturowe i OTC.

Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - produkty spożywcze.

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - olej opałowy.

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji roczne,j drogą spisu z natury, druków ścisłego zarachowania - karty drogowe.

Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 27.12.2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, drogą spisu z natury, składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - paliwo silnikowe.

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 16.12.2013 r., w sprawie powołania komisji d/s oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczanie do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej paliw płynnych, oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i urządzeń technicznych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 16.12.2013 r., w sprawie powołania komisji d/s oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczanie do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej produktów medycznych - pieluchomajtki.

Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 16.12.2013 r., w sprawie upoważnienia osób do pobierania próbek żywności.

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 14.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dostawa leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 12.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zadanie dostawa pieluchomajtek do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 12.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 10.12.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zadanie dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i urządzeń technicznych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 02.12..2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw technicznych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 02.12..2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracownicze: pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 27.11..2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy inspektor BHP w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 04.11..2013 r., w sprawie:

 1. Powołania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
 2. Ustalania terminów posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny Indywidualnych Planów Wsparcia.

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 04.11..2013 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 24.10..2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: REMONT DACHU BUDYNKU PAŁACU POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE.

Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 04.10.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na:
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE.

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 04.10.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 02.10.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 25.09.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nie nadających się do dalszego użytkowania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 25.09.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze , oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko opiekun w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 06.09.2013 r.,w sprawie wprowadzenia cennika za usługi opiekuńczo -pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 05.09.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze , oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 19.08.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie PRZEBUDOWA I REMONT WYBRANYCH ELEMENTÓW OBIEKTU POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE.

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 19.08.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 19.08.2013 r.,w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 13.08.2013 r.,w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji PDPS.

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 12.08.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na usługi:
KONSERWACJA URZĄDZEŃ SYSTEMU P/POŻAROWEGO I ODDYMIANIA W OBIEKTACH POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE, ORAZ W FILII JEMIELNEJ.

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 12.08.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko pracownicze: Terapeuta w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 28a/2013 z dnia 02.08.2013 r., w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy:

 1. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH DLA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE
 2. DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 02.08.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: Inspektora do spraw gospodarczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 02.08.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 01.08.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 01.08.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 22.07.2013 r., w sprawie Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 05.07.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na usługi:

 1. DOSTAWA ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH DLA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE
 2. DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE

Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 05.07.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę:

OCHRONA MIENIA, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH, ORAZ DORAŹNE PRACE ZWIĄZANE Z DOZOROWANIEM W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE.

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 04.07.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na usługi:

KONSERWACJI DŹWIGÓW W POWIATOWYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE I W FILII W JEMIELNEJ.

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 03.07.2013 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na usługi:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ SYSTEMU P/POŻAROWEGO I ODDYMIANIA W OBIEKTACH POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE, ORAZ W FILII JEMIELNEJ.

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 02.07.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 01.07.2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 24.06.2013 r., w sprawie zmian w planie finansowym PDPS w Ostrowinie na 2013 r.

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 28.05.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Domu Pomocy Społeczne w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 15.05.2013 r., w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców i pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 15.05.2013 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 15.04.2013 r., w sprawie ustalenia i wprowadzenia norm środków czystości w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 10.04.2013 r., powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych w ACC do PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 10.04.2013 r., w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracyjnych PDPS.

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 20.02.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 31.01.2013 r., w sprawie wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej na 2013 r.

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 11.01.2013 r., w sprawie powołania stałej komisji ds. likwidacji majątku ruchomego nie nadającego się do dalszego użytkowania.

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 11.01.2013 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, oraz powołania Komisji rekrutacyjnej na stanowisko Starszego inspektora BHP.

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 10.01.2013 r., w sprawie wprowadzenie instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania terroryzmowi w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 10.01.2013 r., w sprawie wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej na 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 03.01.2013 r., w sprawie ustalenia średnio – dziennej stawki żywieniowej dla mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 03.01.2013 r., w sprawie w dopuszczenia do użytkowania programów komputerowych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 02.01.2013 r., w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy mieszkańcom i pracownikom Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r., w sprawie wprowadzenia rejestru zarządzeń kontroli zarządczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.


Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia osób upoważnionych do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur opiekuńczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie:
1. Powołania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie
2. Ustalania terminów posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny Indywidualnych Planów Wsparcia.

Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, pozostających w trwałym zarządzie PDPS, dla osób innych niż pracownicy PDPS, ustalenia stawek wody, ścieków i centralnego ogrzewania tych lokali.

Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 31.12.2012 r., w sprawie czasu pracy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w roku 2013.

Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 28.12.2012 r., w sprawie ustalenia zasad dostępu do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 28.12.2012 r., w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych pokryć dachowych PDPS

Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 28.12.2012 r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 20.12.2012 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 07.12.2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze i kierownicze urzędnicze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 07.12.2012 r., w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 05.12.2012 r., w sprawie projektu planu finansowego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 05.12.2012 r., w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 r. w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 28.11.2012 r., w sprawie ustalenia dla pracowników administracyjnych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 28.11.2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu ograniczania zasady podmiotowego traktowania mieszkańca Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 27.11.2012 r., w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 27.11.2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 31.10.2012 r., w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej na 2012 r.

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 12.10.2012 r., w sprawie aktualizacji zakresów czynności pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 12.10.2012 r., w sprawie posiedzenia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. 

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 08.10.2012 r., w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z kart płatniczych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 04.10.2012 r., w sprawie posiedzenia Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 28.09.2012 r., w sprawie rezygnacji z prowadzenia gospodarki kasowej w PDPS Ostrowina, oraz zmian w przepisach wewnętrznych.

Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 28.09.2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkańców.

Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 12.09.2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 16.08.2012 r., w sprawie ustalenia terminu płatności opłat za pobyt mieszkańca w PDPS w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 16.08.2012 r., w sprawie zasad zajmowania przez pracowników pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w zasobach Powiatowego Domu Pomoc Społecznej.

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 09.08.2012 r., w sprawie powołania Komisji antymobbingowej.

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 08.08.2012 r., w sprawie wprowadzenie regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 24.07.2012 r., w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 24.07.2012 r., funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i wprowadzenia procedury dostępu do informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 03.07.2012 r., w sprawie ruchu mieszkańców miedzy oddziałami i pokojami PDPS Ostrowina.

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 25.06.2012 r., w sprawie ustalenia odpłatności za pozastatutowe korzystanie z obiektów pozostających w zarządzie PDPS Ostrowina.

Zarządzenie Nr 7/2012 dnia 24.06.2012 r., w sprawie podpisywania dokumentów zakupu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - Jemielnej.

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 06.06.2012 r., w sprawie przenoszenia towaru z kuchni wstępnej do kuchni właściwej - anulowano

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 05.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 01.06.2012 r., w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oleju opałowego, napędowego i etyliny.

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 01.06.2012 r., w sprawie przyjęcia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Zarządzenie Nr 2/06/2012 z dnia 01.06.2012 r., w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – Jemielnej.

Zarządzenie Nr 1/06/2012 z dnia 01.06.2012 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji śródrocznej składników majątkowych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie – Jemielnej.


 

Opublikowane dokumenty dostępne są w siedzibie jednostki, w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej; Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica.

 


 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Pietrzykowska
Publikacja dnia: 14.03.2023
Podpisał: Małgorzata Kazimierczak
Dokument z dnia: 14.03.2023
Dokument oglądany razy: 5375
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej