BIP.gov.pl

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018. poz. 734)
  2.     ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 1526)
  3.     ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  2021 poz. 2268 ze zm.)
  4.     ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 poz. 100)
  5.     ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej   finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561 ze zm.)
  6.     ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2022 poz. 2123 )
  7.     ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz.2000 )
  8.     ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.)
  9.     ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.)
  10.     ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm. )

oraz inne przepisy regulujące zasady organizacji i funkcjonowania domów pomocy społecznej, oraz przepisy prawa budżetowego dotyczące gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Pietrzykowska
Publikacja dnia: 14.03.2023
Podpisał: Małgorzata Kazimierczak
Dokument z dnia: 14.03.2023
Dokument oglądany razy: 3065
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej